سبد خرید
0

ژل شستشو و لایه بردار صورت

۱۵۸.۵۰۰ تومان

ژل شستشو و لایه بردار صورت، مناسب برای پوست های دارای جوش، معمولی و چرب

49 عدد در انبار

توضیحات

ژل لایه بردار و شستشوی صورت مناسب پوست چرب و جوش دار ماسکانی

معرفی محصول

ژل لایه بردار و شستشوی صورت ماسکانی (ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎراﺑﻦ، ترکیبات ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ و ﻣﻮاد ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ)، پاک کننده‌ای موثر برای پوست های چرب و جوش‌دار است. مواد موجود در این محصول باعث تنظیم pH پوست و مرطوب شدن آن می شوند.

ترکیبات

آب دﯾﻮﻧﯿــﺰه، ﺳــﺪﯾﻢ ﻟﻮرﯾﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎمات، ﻟﻮرﯾﻞ ﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪ ، ﺳــﺪﯾﻢ ﮐﻮﮐﻮآﻣﻔﻮاستات، ﮐﻮﮐﻮﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪ، ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ اوﻟﺌﺎت، ﮐﻮﮐﻮ آﻣﯿﺪوﭘﺮوﭘﯿﻞ ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ، آﮐﺮﯾﻼت/ وﯾﻨﯿــﻞ ﻧﺌﻮدﮐﺎﻧﻮات ﮐﺮاس ﭘﻠﯿﻤــﺮ، ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل، ﻋﺼﺎره اﺳﭙﯿﺮا اوﻟﻤﺎرﯾﺎ، ﻋﺼــﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ، ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ، ﺳــﯿﻠﯿﮑﺎ، ﻧﯿﺎﺳـﯿﻨﺎﻣﯿﺪ، ﺳﺪﯾﻢ ﭘﯽ ﺳﯽ ای، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت، ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻨﺰوات، ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل، زﯾﻨﮏ ﭘﯽ سی ای، ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ، ﺳﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ، ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ استات، دی ﺳﺪﯾﻢ ا د ت آ، اﺳــﺎﻧﺲ ﻣﺠــﺎز آراﯾﺸــﯽ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ.

فواید

  • ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻣﻼﯾﻢ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و ﺣﺬف ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮده و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ
  • ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ (ﺳﺒﻮم) و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ آﮐﻨﻪ (ﺟﻮش ﺻﻮرت)
  • ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺣﺎوی ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑـــﺎ ﭘﻮست

روش مصرف

ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آب ﻣﺮﻃﻮب نمایید. سپس ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ژل را  با ﺣﺮﮐﺎت دوراﻧﯽ روی ﺻﻮرت ﻣﺎﺳـﺎژ داده و ﮐﺎﻣـﻼ ﺑـﺎ آب ﺑﺸـویید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل شستشو و لایه بردار صورت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *