سبد خرید
0

ژل شستشوی پوست چروک

۱۵۸.۵۰۰ تومان

ژل شستشوی پوست چروک، پیشگیری از علائم پیر، مناسب انواع پوست

50 عدد در انبار

توضیحات

ژل شستشوی صورت مناسب پوست دارای چروک

معرفی محصول

ژل شستشوی صورت مناسب پوست دارای چروک ماسکانی (ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎراﺑﻦ، ترکیبات ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ و ﻣﻮاد ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ)، یکی از انواع پاک کننده های صورت است که با تامین رطوبت و مواد مغذی مورد نیاز پوست صورت، سبب رفع چروک ها و قرمزی پوست می گردد.

ترکیبات

آب دﯾﻮﻧﯿــﺰه، ﺳــﺪﯾﻢ ﻟﻮرﯾــﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣــﺎت، ﺳــﺪﯾﻢ ﻟﻮروییل اوت آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ، ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻮﮐﻮآﻣﻔﻮاﺳﺘﺎت، ﮐﻮﮐﻮﮔﻠﻮﮐﻮزﯾــﺪ، ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ اوﻟﺌﺎت، ﮐﻮﮐﻮآﻣﯿﺪوﭘﺮوﭘﯿــﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺳﻮﻟﺘﯿﻦ، ﻋﺼــﺎره ﻣﺨﻤــﺮ، ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ، ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴــﺘﺮﯾﻦ، ﻋﺼــﺎره ﺑــﺮگ اﺳــﭙﺎﻻﺗﻮس ﻟﯿﻨﺎرﯾــﺲ، ﺳﺪﯾﻢ ﭘـﯽ ﺳﯽ ای، ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﺳــﻮرﺑﺎت، ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻨﺰوات، ﺳﺪﯾﻢ ﮐﺎﭘﻮییل ﻟﻮرﯾﻞ ﻻﮐﺘﯿﻼت، ﺗــﺮی اﺗﯿﻞ ﺳــﯿﺘﺮات، ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل، ﻧﯿﺎﺳﯿﻨﺎﻣﯿﺪ، زﯾﻨﮏ ﭘـﯽ ﺳﯽ ای، ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت، دی ﺳﺪﯾﻢ ا د ت آ، اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺠﺎز آراﯾﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.

فواید

  • ﭘـﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳـﺖ از آﻟﻮدﮔـﯽ ﻫـﺎ، ﭼﺮﺑـﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ
  • ﻣﻮﺛـﺮ ﺑـــﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿـری از ﭘﯿـــﺮی زودرس و ﺑﻬﺒﻮد ﭼـﺮوک ﻫﺎ
  • ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑـــﺖ ﭘﻮﺳـــﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿـــﺮی از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ
  • ﺣﺎوی ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻼﯾـﻢ و ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﭘﻮست

روش مصرف

ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آب ﻣﺮﻃﻮب نمایید. سپس ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ژل را با ﺣﺮﮐﺎت دوراﻧﯽ روی ﺻﻮرت ﻣﺎﺳـﺎژ داده و ﮐﺎﻣـﻼ ﺑـﺎ آب ﺑﺸـویید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل شستشوی پوست چروک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *